SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  • Şirketimiz ve etki alanındaki herkesin ileriye dönük
    çıkarları geleceğimiz için hayati önem taşıyor

Bugün ve Yarın

İşimiz bizim için bugün olduğu kadar yarın da çok değerli. Dolayısıyla şirketimizden son tüketiciye kadar uzanan tedarik zinciri boyunca direk veya dolaylı olarak etki alanımız kapsamına giren herkesin menfaatleri bizim için kritik önem teşkil ediyor. Onların çıkarlarını temin altına alabilmek için bir takım kurumsal sorumluluk ilkesine sahibiz. Aynı zamanda bu alandaki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu sayede etrafımızdaki kişi, organizasyonlar, çevre ve toplumların sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Yine bu vizyon dahilinde önemli sorumluluk değerlerinin şirketimizin büyümesiyle eş zamanlı olarak her geçen gün daha geniş kitleler tarafından yaşatılabilmesini hedefliyoruz.

Temel İlkelerimiz

Sorumlu Tarım

Tedariğini sağladığımız doğal ipliklerin üretiminde kullanılan ham maddelere kadar uzanan bir denetleme mekanizmasına sahibiz. Pamuk tarımında doğaya zarar vermeyen tarım ürünlerinin kullanıldığı, çocuk yaşta iş gücü barındırmayan ve dikimden hasata kadar tüm süreçlerde ileri seviye teknolojiden yararlanan üreticileri hassasiyetle tercih ediyoruz. Yalnızca bu standartları temin eden ham madde kaynaklarının tedarikçilerimiz tarafından kullanılmasına özen gösteriyoruz.

Sorumlu Ticaret

Gerçekleştirdiğimiz tüm ticari bağlantıları sorumlulukla yürütüyoruz. Karşılıklı olarak anlaşılan şartları, ödeme koşullarını, zamanlama ve ürün özelliklerini kapsayan ticari güvenirliliğin teminini önemle takip ediyoruz. Bu alanlarda pürüzsüzlük ilkesini uygulamamızın yanında aynı hassasiyetin karşılıklı olarak paylaşılmasını temin ediyoruz. Böylelikle kurduğumuz tüm ticari bağlantıların sürdürülebilirliğini destekliyoruz

Sorumlu Üretim

Üretim bağlantıları kurarken birtakım standartlar arıyoruz. Yalnızca bu standartların belirli ölçüde sağlanabilmesi durumunda iş ilişilerimiz gelişiyor. Bunların arasında güncel üretim ekipmanları ile minimal enerji kullanımı ve yüksek verimli üretim; beyan edilen özelliklere sadık üretim; çalışanlar için çağdaş istihdam standartları; içerisinde bulunulan çevre ve toplumlara duyarlılık; aynı şekilde ham madde tedariğinde de benzer prensipler doğrultusunda hareket edilmesi bulunuyor.

Sorumlu İstihdam

Lojistikten satış birimlerimize kadar çalışanlarımıza sağladığımız bütün iş pozisyonlarında standartların üzerinde imkanlar sağlıyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımızın tüm özlük haklarına saygı gösteriyoruz. Onlara ayrıcalıktan ırak, güvenli ve sağlıklarını gözeten bir çalışma atmosferi sunuyoruz. En önemlisi çalışanlarımız üzerinde girişimciliği ve pozitivizmi yaygınlaştırıyoruz. Böylelikle çalışanlarımız mutlulukla görevlerine devam ederken şirketimiz ise sahip olduğu yüksek performanslı insan kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor.

Topluma Karşı Sorumluluk

TEMAS olarak çalışma motivasyonumuzun önemli bir kısmını topluma sağladığımız katkıda buluyoruz. İstikrarla sürdürdüğümüz yüksek kalite standartlarımız son tüketiciler için daha nitelikli ürünler anlamına geliyor. Aynı zamanda tüm iş süreçlerimizde taviz vermeden sürdürdüğümüz yüksek profesyonellikle ürünlerimize ilave katma değer sağlarken sektörümüzün gelişimine de katkıda bulunuyoruz.

Çevreye Karşı Sorumluluk

Nesiller boyu sürdürülebilirliğin temininde çevrenin oynadığı kilit rolün farkındayız. Bu bağlamda sağladığımız tedariğin üretim aşamasında ileri seviye teknoloji ve verimlilik gözeterek sebep olduğumuz karbon ayak izimizi minimize ediyoruz. Aynı şekilde müşterilerimiz için gerçekleştirdiğimiz lojistik optimizasyonu sayesinde ürünlerimizin yolda geçirdiği zamanı en aza indirerek fosil yakıt tüketimini cidde oranda azaltıyoruz.

Yatırımlarımız

Hali hazırda şirketimizin sosyal sorumluluk bünyesinde yaptığı yatırımları kurumsal bir çerçeve kapsamına alma çalışmalarımız sürüyor. Böylelikle bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz yatırımları daha şeffaf olarak paylaşma imkanı bulacağız. Şirket olarak aldığımız yönetim kararları dahilinde yatırımlarımızı artırarak sürdürmeyi planlıyoruz. Özellikle eğitime verdiğimiz önem dahilinde yatırımlarımızı bu yönde devam ettirmeyi öngörüyoruz.